• Polski 2

Impregnowanie drewna to proces czasochłonny i trudny do opisania językiem innym niż hermetyczny język chemików, dlatego fazę tej obróbki tylko akcentujemy.

Do malowania okiennic używamy farb światowych liderów w tej branży firm SIGMA , GORI , Glazurit oraz producentów farb wskazanych przez klienta.

Dysponujemy bardzo bogatą paletą barw (1750 odcieni ustalonych przez Skandynawskie Centrum Jakości - NCS dzierżące prymat światowy w zakresie mieszania farb i 170 podstawowych kolorów ustalonych dla drewna przez RAL).

Malujemy farbami lazurowymi (transparentnymi, charakteryzującymi się widocznym i bardziej wyakcentowanym widokiem naturalnej faktury drewna, czyli jego usłojenia) i farbami w pełni kryjącymi całą powierzchnię okiennicy.

Proces malowania przebiega wieloetapowo: najpierw po impregnacji nakładamy jednokrotnie lub dwukrotnie podkład, następnie szlifujemy i wykonujemy jednokrotne lub dwukrotne malowanie końcowe, kryjące szlif końcowy. (Katalog barw podstawowych i odcieni do wglądu w Firmie)